Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Šveicarijos programos ženkliukas

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa II dalis

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programų dėka, atnaujintas Trakų ligoninės akušerijos – ginekologijos skyrius

Atvykusios gimdyvės, naujagimiai ir jų artimieji džiaugiasi atnaujintomis akušerijos – ginekologijos skyriaus patalpomis, modernia medicinos įranga bei aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.
VšĮ Trakų ligoninė gavo paramą beveik milijoną eurų pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tikslas – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių, tarp mūsų šalies miestų centrų ir silpnų periferinių regionų.

Šveicarijos parama buvo skiriama dviems programoms:

1. „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“

Projekto vykdytojas – LSMUL Kauno klinikos
VšĮ Trakų ligoninė šio paramos dėka aprūpinta kokybiškoms paslaugoms teikti būtina modernia medicinos įranga; Įstaigos specialistai turėjo galimybę tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, Parengtos 70 akušerijos ir neonatologijos diagnostikos ir gydymo metodikos, kurios jau pradėtos diegti VšĮ Trakų ligoninėje.

Ligoninė

2. Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.

2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir viešoji įstaiga Trakų ligoninė pasirašė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Trakų ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įgyvendinimo sutartį.
2015m. sausio mėnesį prasidėjo statybos darbai. Rangos darbus vykdė UAB “VT statyba”.
Šios programos lėšomis:

  • Renovuotas ir apšiltintas stogas bei išorės sienos, pakeisti langai ir durys;
  • Modernizuotas šilumos punktas ir vidaus šildymo sistema;
  • Įrengtos vėdinimo, kondicionavimo ir elektros (su LED apšvietimu) tiekimo sistemos;
  • Įrengtos medicininių dujų, vakuumo ir deguonies sistema.

Nuo šiol nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams VšĮ Trakų ligoninė atveria duris į atnaujintą, modernizuotą akušerijos ginekologijos skyrių, kuriame yra moderniai įrengta priešgimdyvinė palata, gimdykla, operacinė, naujagimių kambarys bei 8 vienvietės palatos.
Specialistų darbą lengvina moderni medicininė įranga, kuri leidžia užtikrinti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.

Įranga_2 Įranga_1

Direktorius Antanas Česnulevičius:
“Džiaugiamės, kad Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos dėka įgyvendinti projektai padėjo VšĮ Trakų ligoninei atsinaujinti bei pagerinti paslaugų kokybę. Po fasado rekonstrukcijos darbų pasikeitė viso korpuso išvaizda bei patalpos tapo šiltesnės ir gražesnės. Projekto dėka įrengtas erdvus gimdymo skyrius su naujausia aparatūra. Todėl labai tikimės jog po skyriaus atidarymo dirbsime dar intensyviau ir sulauksime gimdyvių pagausėjimo“

Akušerijos – ginekologijos skyriaus vedėja Vilija Variakojienė:
„Atlikti remonto darbai labai pagerino Akušerijos ginekologijos skyriaus išvaizdą. Skyriuje patalpos tapo erdvios, komfortiškos, džiaugiamės puikia kondicionavimo sistema. Įstaiga aprūpinta modernia įranga, įrengta moderni gimdykla ir operacinė, naujagimių patalpa su reanimaciniu naujagimių staliuku. Labai džiaugiamės modernia aparatūra, kuri padeda sėkmingai sekti gimdyvės ir vaisiaus būkles, naujagimių būkles vertinti atliekant neinvazinius tyrimus. Svarbu paminėti, kad projekto dėka specialistams buvo suteikta galimybė tobulinti ir atnaujinti žinias teikiant specializuotą akušerinę pagalbą, naujagimių gaivinimą ar konfliktų valdymą. Šie kursai prisidėjo prie komandinio darbo efektyvumo teikiant kokybiškas paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.“

Šveicarijos programos ženkliukas

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa I dalis

Projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VŠĮ Trakų ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“

2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir viešoji įstaiga Trakų ligoninė pasirašė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Trakų ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įgyvendinimo sutartį.

Ligoninė_2 Ligoninė

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos pagrindinis tikslas yra sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje bei suteikti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir kūdikiams. Abejose Programose dalyvauja net 24 Lietuvos ligoninės.

Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Trakų ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ veiklos bus įgyvendinamos iki 2016 metų rugsėjo mėnesio. Per šį laikotarpį VšĮ Trakų ligoninėje, panaudojus gautą paramą (t. y. apie 2.5 mln. Lt.), bus atlikti šie darbai:

  • Pagerinta ligoninės pastato šiluminė izoliacija (apšiltintos lauko sienos ir stogas, pakeisti langai);
  • Modernizuotas šilumos punktas ir išorinė karšto vandens tiekimo sistema;
  • Modernizuota vėdinimo ir kondicionavimo sistema;
  • Modernizuota elektros tiekimo sistema (įrengtas apšvietimas su LED šviestuvais);
  • Įrengtos medicininių dujų tiekimo sistemos.

Taip pat VšĮ Trakų ligoninė partnerio teisėmis dalyvauja ir kitoje Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Jau šiuo metu iš šios programos VšĮ Trakų ligoninė yra gavusi naujos modernios medicinos įrangos už 450.000 Lt, t. y. kardiotografai, otoakustinę emisiją kaupiantį prietaisą naujagimių klausos patikrai, portatyvų ultragarsinį aparatą su akušerijai tinkamais davikliais, šildomus naujagimių reanimacijos stalelius ir kt.

Įranga_2 Įranga_1

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos dėka ne tik didžiosios Lietuvos ligoninės, jų filialai, bet ir regionų ligoninės bus aprūpintos naujausias technologijas atitinkančia medicinos įranga, įstaigų patalpos bus atnaujintos pagal šiuolaikinius, aukščiausius kokybės standartus atitinkančius reikalavimus, o sveikatos priežiūros specialistams bus suteiktos visos galimybės kelti kvalifikaciją. Taip siekiama sumažinti sveikatos priežiūros paslaugų netolygumus, o mažiesiems pacientams bei jų mamoms suteikti kokybiškas bei modernias paslaugas.

Šiuolaikiška medicinos įranga palengvins įstaigos darbuotojų darbą ir leis užtikrinti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, o atnaujintos ir sutvarkytos ligoninės patalpos sukurs tinkamą ir patogią aplinką gimdyvėms ir jų mažyliams.