Skyriai

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius

Chirurgijos-traumatologijos skyrius

Akušerijos skyrius

Dienos chirurgijos skyrius

Vaikų ligų skyrius

Terapijos skyrius

Anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius